A S A R I
BUSINESS SOFTWARE

Uporządkowaliśmy zdarzenia w historii

Uporządkowaliśmy zdarzenia w historii (zarówno w ofertach, jak i w poszukiwaniach).

1. Użycie przycisku AKCJE > Pobierz dane klienta i umowy odbija w historii zdarzenie: „Pobranie danych klienta i umowy”.

2. Wejście do EDYCJI OFERTY odbija w historii zdarzenie: „Edycja oferty”.

3. Uruchomienie podglądu danych klienta w oknie EDYCJA OFERTY odbija w historii zdarzenie „Pobranie danych klienta”. Jeśli w oknie edycji danych klienta zostaną wprowadzone modyfikacje, to w historii pojawi się dodatkowo zdarzenie: „Edycja danych klienta”*

*Analogicznie jak w punkcie 3. zachowuje się historia wykonywania czynności na umowach.

image2015-10-5 11-15-14

 

Podejmij trafną decyzję
Przetestuj za darmo

Ponad 1500 biur nieruchomości i deweloperów nie może się mylić!