A S A R I
BUSINESS SOFTWARE

Nowe okno rejestracji pracowników

W oprogramowaniu ASARI zmieniło się okno rejestracji i edycji danych pracownika. Zmiany dotyczą sposobu określania pośrednika licencjonowanego, przypisywania osoby pracującej pod nadzorem pośrednika i określania czy pracownik ma być widoczny w MLS (związane z portalem Fagora.pl).

Przypominamy, że rejestracji i edycji danych pracowników może dokonać osoba z uprawnieniami administracyjnymi w panelu Administracja w zakladce Pracownicy.

 

1. Zmiana sposobu określania pośrednika licencjonowanego

W oknie rejestracji (lub edycji danych) pracownika w polu Licencja pośrednika udzielamy odpowiedzi TAK lub NIE na pytanie czy wskazany pracownik posiada numer licencji.

W przypadku wybrania opcji TAK poniżej pojawi się dodatkowe pole do wpisania numeru licencji pośrednika tego pracownika.

 

2. Zmiana sposobu przypisywania osoby pracującej pod nadzorem pośrednika.

Jeśli przy polu Licencja pośrednika wybierzemy NIE poniżej pojawi się dodatkowa komórka, w której będzie można przypisać pracownika do jednego z licencjonowanych pośredników. Tym samym osoba ta stanie się osobą pracującą pod nadzorem wskazanego pośrednika.

Poprawne wypełnienie powyższych pól sprawi, iż w trakcie dodawania oferty program automatycznie wypełni pole Pośrednik odpowiedzialny zawodowo.

Jeśli dany pracownik nie będzie przypisany do żadnego z licencjonowanych pośredników, to nadal będzie mógł w trakcie dodawania oferty ręcznie wypełnić pole Pośrednik odpowiedzialny zawodowo.

Należy pamiętać, iż na portale nieruchomości, do systemów MLS i tym samym na portal Fagora.pl eksportowanę są dane pośrednika odpowiedzialnego, który zostanie wskazany w oknie dodawania oferty.

 

3. Określanie czy pracownik ma być widoczny w MLS (związane z portalem FAGORA.pl)

Opcja ta została wprowadzona głównie ze względu na kwestię prezentacji na portalu FAGORA.pl pracowników, którzy w Państwa biurach pełnią funkcje administracyjne np. Informatyk biura, administrator biura, pracownicy działów finansowych itp. Można zablokować wysyłanie ich danych poprzez wybranie opcji NIE w polu Pracownik widoczny w MLS.

Będzie to skutkować tym, że:

a. pracownik nie będzie widoczny dla innych w MLS – tym samym jego dane nie będą eksportowane na portal FAGORA.pl;

b. nie będzie miał dostępu do ofert innych biur w Systemie MLS;

c. nie będzie mógł publikować ofert w Systemie MLS.

Podejmij trafną decyzję
Przetestuj za darmo

Ponad 1500 biur nieruchomości i deweloperów nie może się mylić!