Aktualności Oprogramowanie dla biura nieruchomości

asariPARTNER – kolejne ulepszenia

Rozbudowano raporty:

  • Raport zbiorczy pracy agentów został rozszerzony o liczbę ofert oraz liczbę poszukujących przypisanych do danego agenta
  • Raport pracy agenta został rozszerzony o informacje na temat podpisywanych przez agenta umowach z oferującymi oraz z poszukującymi

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo

Wprowadzono możliwość wskazania czy przy dołączaniu informacji o pośredniku odpowiedzialnym zawodowo oprócz numeru licencji mają być dołączone dodatkowo jego imię i nazwisko.
Opcja dostępna jest w menu Ustawienia/Ustawienia programu w zakładce Eksport.

Kategoria: asariPARTNER